Published on: 14-3-2022

De impact van het gepolitiseerde zakenklimaat in China

De afgelopen jaren is de publieke opinie over China in het westen aanzienlijk veranderd. Van het land van kansen met een enorme potentiële afzetmarkt, is de beeldvorming omgeslagen naar een ‘systeemrivaal’ met een eigen agenda. China’s politieke opkomst en toenemende assertieve houding in zowel economische als politieke sfeer, hebben gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Tegelijkertijd blijft China een belangrijk handelsland voor Nederlandse bedrijven, met name in de hightech sector. In China blijft immers veel behoefte bestaan aan Nederlandse technologie en kennis en de afzetmarkt blijft interessant.

Hoe kun je als Nederlands bedrijf een afweging maken tussen politieke en zakelijke belangen? Hoe inventariseer je het soort kwetsbaarheden binnen je bedrijf en welke maatregelen getroffen moeten worden om deze te beschermen? En hoe kun je het intellectuele eigendom binnen je bedrijf adequaat beschermen in China?

Op woensdag 23 maart 2022 gaan we tijdens een interactieve middag dieper in op deze vragen. Deelnemers krijgen ruim gelegenheid om hun eigen ervaringen te delen en vragen te stellen.

Programma

15:00      Inloop en ontvangst met koffie/thee

15:25      Welkom door Oost NL

15:30      Hoe bescherm je intellectuele eigendom in China?
               Reinout van Malenstein, Partner, HFG Law & IP Practice Shanghai

16:15      Hoe bescherm je bedrijfsgegevens en kwetsbaarheden in China?
              Spreker van de AIVD

17:00      Afsluiting en netwerkborrel

Deelnemen

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar judith.vandebovenkamp@oostnl.nl met in de titel “Aanmelding China bijeenkomst 23 maart”.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor Nederlandse hightech bedrijven. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Locatie & Routebeschrijving

Oost NL
FizzionParc, gebouw Sequoia
Laan van Malkenschoten 40
Apeldoorn

Met de auto
FizzionParc ligt pal aan de A-1 afslag Apeldoorn Zuid (afslag 20). Vanaf de afslag richting Apeldoorn, Kayersdijk op, bij de stoplichten eerste afslag links (na 600m), Laan van Malkenschoten op, bij de grote kruising ligt FizzionParc aan uw linkerhand (na 900m).

Met het openbaar vervoer
Vanaf NS-station Apeldoorn rijden bussen C2 en 43 naar halte Laan van Malkenschoten, en Business Line 10 naar halte Fizzion Parc, beide op loopafstand van gebouw Sequoia. Ook zijn er op het station voldoende OV-fietsen beschikbaar (ca. 4 km van station Apeldoorn naar FizzionParc).

Share this page